Plusklas

 

Een van de speerpunten binnen onze stichting is het bieden van passend onderwijs aan kinderen met een hoge intelligentie. Er zijn twee bovenschoolse coördinatoren voor deze taak en op elke school is een coördinator hoogbegaafdheid.

Sinds 2010 wordt binnen onze scholenstichting gewerkt met een Plusklasvoorziening voor kinderen van de vier scholen Franciscus, Kameleon, Pionier en Wilde Wingerd. In de Plusklas zitten kinderen die hoogbegaafd zijn, die het advies hebben gekregen om in de Plusklas geplaatst te worden en waarvoor dit onderwijsaanbod nodig is.

Deze kinderen kunnen een dag per week naar de Plusklas, er zijn twee groepen gemaakt. Een voor leerlingen uit de groepen 3-4-5 en een voor leerlingen uit de groepen 6-7-8. Hiermee wordt meer tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van de hoogbegaafde leerlingen. Het sociaal-emotionele aspect, het ontmoeten van gelijkgestemden en het leren leren kunnen door de uitbreiding meer aandacht krijgen. Hoogbegaafde leerlingen kunnen gemakkelijk leren, maar missen vaak het inzicht in hoe zij leren. Daarnaast is leren falen en leren omgaan met frustratie van belang.

Scholenstichting Pastoor Ariëns kiest bewust voor een Plusklas voor één dag per week en niet voor een aparte klas of school met alleen hoogbegaafde leerlingen. De maatschappij is niet hoogbegaafd en dus zullen de leerlingen moeten leren hoe zij zich kunnen handhaven in deze maatschappij. Dit kan naar onze mening het beste op een reguliere school in combinatie met deze Plusklas voorziening.

Kinderen komen alleen in aanmerking voor de Plusklas als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn en als zij van adviesbureau Comenius (een bureau dat gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid en waar de stichting mee samenwerkt ) het advies tot plaatsing hebben gekregen. Uiteindelijk bepaalt de school of een kind in de Plusklas geplaatst wordt.

In de Plusklas krijgen de kinderen onder andere les in Spaans en filosofie. Er wordt gewerkt met ‘Mijn Talent’, dit is een digitale leeromgeving waarin leerlingen van groep 5 tot en met 8 zelfstandig werken aan vakoverstijgende projecten. Het ontwikkelen van de eigen talenten en van de 21st century skills staat hierbij centraal. Daarnaast hebben twee teams van vier leerlingen uit de groepen 8 in schooljaar 2016-2017 meegedaan aan de landelijke online rekencompetitie ‘Supersterke Rekenaars’. In deze 8 weken durende rekenwedstrijd kregen de leerlingen naast rekenopdrachten ook creatieve opdrachten en werden hun ondernemersvaardigheden op de proef gesteld. Team 1 is op de eerste plaats geëindigd en team 2 op de vijfde plaats. Een enorme prestatie! Lees ook het bijgevoegde het artikel hierover.

De Plusklas wordt geleid door de bovenschoolse coördinatoren. Een van hen is orthopedagoog en de ander is een leerkracht met een RT-opleiding. De Plusklas is op donderdag (groep 3-4-5) en vrijdag (groep 6-7-8) van 8.30 – 14.30 uur op de Kameleon, locatie Kamelenspoor. Ook de kinderen van wie de school geen continurooster heeft, eten deze dag tussen de middag op school.

Op elke school wordt jaarlijks een signaleringsinstrument ingezet om hoogbegaafde kinderen te signaleren en vervolgens verder te begeleiden. De kosten voor eventuele aanvullende (intelligentie) onderzoeken komen voor rekening van de scholen.