Organisatie

  Scholenstichting Pastoor AriŽns heeft vier katholieke basisscholen onder haar beheer. Het bestuur vervult een toezichthoudende rol en bestuurt op hoofdlijnen. In de scholenstichting werken in het basisonderwijs ruim 125 personeelsleden en wordt onderwijs verzorgd aan 1300 leerlingen.

De algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en ontwikkelt beleid in samenspraak met de directies van de scholen (het bovenschools managementteam, het BMT), draagt zorg voor de uitvoering, evaluatie en bijstelling en voert overleg met interne en externe organisaties. De algemeen directeur wordt ondersteund door een administratief medewerker.

De directies zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie in de eigen school. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur, algemeen directeur en directies zijn vastgelegd in het Managementstatuut en het beleidskader PGM (Policy Governance Model).

Scholenstichting Pastoor Ariëns (SPA) is een lerende organisatie, waarin kwaliteit, professionaliteit, betrokkenheid en open communicatie een grote rol spelen. De kwaliteit van het leren wordt in belangrijke mate bepaald door de talenten en betrokkenheid van iedere leerkracht en directie afzonderlijk. De zorg voor de kwaliteit en het investeren in de professionaliteit van zowel leerkrachten als directie zijn belangrijke uitgangspunten. Onze scholen zijn voortdurend actief om het niveau van het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Onderwijs op maat staat daarbij centraal.

De scholen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passenderwijs.

SPA maakt gebruik van de administratieve ondersteuning van Dyade (Ede) en is aangesloten bij arbodienst van Perspectief.