Missie / visie

  Scholenstichting Pastoor AriŽns gaat voor de levensbeschouwelijke identiteit uit van een katholieke grondslag. Hierbij zetten wij ons in voor het welzijn van de ander en onszelf door op een goede manier met mensen en omgeving om te gaan en zo mee te werken aan het realiseren van een betere wereld. Onze scholen hebben naast aandacht in levensbeschouwelijk opzicht voor de eigen specifieke traditie ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Wij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. Wij zijn overtuigd dat deze manier van leven de moeite waard is om door te geven. Wij creŽren in de scholen een sfeer waarin men open staat voor elkaar en ieder in zijn/haar waarde laat.

De missie van de stichting: 'Samen het beste uit ieder kind halen'
Ieder kind is uniek. En wat voor talenten kinderen ook hebben, het is de passie van elke leerkracht hen te helpen die mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Om dat te kunnen, moet de omgeving van de kinderen wel over de juiste middelen, kennis en vaardigheden beschikken. Ons beleid richt zich precies daarop: de kracht van de stichting, de scholen en de leerkrachten als eenheid te laten communiceren en alle betrokkenen te inspireren en faciliteren. Alleen als we het beste uit onszelf en uit elkaar halen, kunnen we samen het beste uit ieder kind halen.

De visie van de stichting
Vijftig jaar geleden inspireerde Alfons AriŽns de oprichters van de katholieke scholenstichting met zijn sociaal activisme. Principes als samenwerken, zorgen voor elkaar en het bij elkaar brengen van partijen als bruggenbouwer, zijn verankerd in het DNA van de stichting en zijn vandaag de dag belangrijker dan ooit, ook in het kader van actief burgerschap.
Vier verschillende scholen onder ťťn dak. De eigenheid behouden, maar als collectief naar buiten treden en gebruik maken van de synergie die ontstaat. Het benutten van elkaars sterke punten en kennis. Tegelijkertijd ondersteunen we elkaar op vlakken die verbetering behoeven door expertise te bieden. Niet alleen op organisatorisch vlak, maar ook van leerkracht naar leerkracht en van leerling naar leerling. Het benadrukken van de kracht van de som der delen is de focus van ons strategisch beleid.