Contact

  Scholenstichting Pastoor AriŽns
Postbus 1216
3600 BE Maarssen
secretariaat@spamaarssen.nl


Inspectie Onderwijs
vragen over onderwijs: tel.: 0800 - 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: 0900 - 1113111
Email: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl


Regionale klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag